Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Τα έργα του ΕΣΠΑ που απεντάχθηκαν, λόγω μη υλοποίησης!!!!

Τώρα που η χώρα περνά την χειρότερη οικονομική κρίση, που η ανεργία πλησιάζει στο ένα τέταρτο του ενεργού πληθυσμού, που οι εργοληπτικές επιχειρήσεις κλείνουν λόγω μή εκτέλεσης έργων, στην Ηλεία απεντάσσονται έργα απο το ΕΣΠΑ λόγω μη υλοποίησής τους!!! Εβδομήντα επτά έργα απεντάχθηκαν από το ΕΣΠΑ για την